To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
Forum STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH
Witamy :)

Z praktyki elektromonterów - samo życie - Ubezpieczenie domu a przepięcia elektryczne

lineusz - 23-05-20, 10:29
Temat postu: Ubezpieczenie domu a przepięcia elektryczne
Jak się przegląda statystyki, to wiele pożarów powstaje przez przepięcia, zwarcia i to zwykle jest przyczyna problemu. Czy w OWU TU są jakieś warunki które muszą zwykle spełnić właściciele takich nieruchomości? Jakieś przeglądy itd?
KonradOW - 25-05-20, 07:37

Musisz przeczytać konkretne OWU. Znając życie, są jakieś warunki. Najwyżej nie wypłacą:
Firma ochroniarska straciła 8 mln zł w "skoku stulecia". Odszkodowania nie dostanie
Pozdrawiam.

asmp - 25-05-20, 10:13

Tak jak kolega tutaj napisał: podstawa to zapoznanie się z OWU. Ogólne warunki ubezpieczenia to zwykle książeczka składająca się z kilkunastu czy kilkudziesięciu stron.
Ale fakt jest taki, że masz tam w wyczerpujący sposób wyjaśnione, kiedy i w jakich okolicznościach dane ubezpieczenie działa oraz jakie muszą być spełnione warunki.
Towarzystwa często publikują warunki w uproszczonej formie np https://www.compensa.pl/u...mpensa-moj-dom/
Warto zdawać też sobie sprawę z tego, ze wybór solidnego towarzystwa o ugruntowanej pozycji na rynku, to zwykle lepsza opieka.

KonradOW - 28-05-20, 08:03

Ubezpieczenie nie jest ważne. Ważne są wyłączenia odpowiedzialności.
No to czytamy OWU Compensa
§ 6. WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
1. COMPENSA wolna jest od odpowiedzialności, jeżeli Ubezpieczający wyrządził szkodę umyślnie; jeśli szkoda powstała wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczającego
3. Ponadto ubezpieczeniem nie są objęte szkody:
6) powstałe wskutek działania promieni laserowych lub maserowych, a także pola magnetycznego lub elektromagnetycznego;
9) powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa budowlanego, przepisów o ochronie przeciwpożarowej, w szczególności wskutek niewykonania przez Ubezpieczonego obowiązkowych i obciążających go, jako posiadacza
mienia, przeglądów technicznych, badań okresowych lub działań okresowych;
10) powstałe wskutek wad projektowych, konstrukcyjnych lub zastosowania wadliwych, bądź niewłaściwych materiałów budowlanych, o ile za wybór lub zastosowanie materiałów budowlanych, projekt architektoniczny lub konstrukcję obiektów budowlanych odpowiedzialny był Ubezpieczony;
11) powstałe w budynkach lub budowlach wzniesionych niezgodnie z prawem budowlanym a także w mieniu się w nich znajdującym, o ile osobą odpowiedzialną za prowadzenie budowy był Ubezpieczony a szkoda była następstwem ww. naruszeń z jego strony;
12) powstałe wskutek złego stanu dachu, niezabezpieczenia otworów dachowych lub okiennych, złego stanu rynien dachowych lub spustowych, stolarki okiennej oraz innych elementów ubezpieczonego mieszkania, domu mieszkalnego, budynków gospodarczych, pomieszczeń gospodarczych bądź budowli, o ile za ich zabezpieczenie, zamknięcie, utrzymanie lub konserwację ponosi odpowiedzialność Ubezpieczony i nie wykonał on tych czynności z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa;Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group